SONG DUK KI

TAEK KYON GRAND MASTER

Grand Master Song Duk Ki with Grand Master Kim Pyung Soo.  
Photo taken in February 1964, when Grandmaster Song Duk Ki
was 73.       Click Here For More on  GM Song Duk Ki.


BACK TO TAEKWONDO HALL OF FAME